Hoormij i.s.m. Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden 
Op deze website kun je alle informatie vinden wat deze vereniging kan betekenen voor slechthorenden. Zoals de belangen van slechthorenden behartigen en informatie verstrekken over hoorstoestellen en andere hulpmiddelen.


Cochlearie Implantatie-organisatie (www.ci.nvvs.nl)
Hier vindt u de informatie die betrekking heeft op het Cochlearie Implantaat (CI)Wat betekent CI?
Waar komt de naam 'cochleaire implant' vandaan? Een wondermiddel of niet? Nieuw gehoor voor doven?

Wanneer je doof bent, heb je weinig aan een hoortoestel. Praten met anderen, het tv-journaal begrijpen, telefoneren, horen wat de omroeper van de NS aankondigt - vergeet het maar. Voor een kleine groep doven bestaat er een technische oplossing: de cochleaire implant. Dit hulpmiddel geeft hen de mogelijkheid terug om geluid te horen. Het is echter geen superhoortoestel. Wat het wel is, leest u in deze miniserie.

Omdat het apparaat voor een deel in het hoofd wordt geplaatst, heet het een 'implant'. De precieze plaats is in het binnenoor, vlakbij de gehoorzenuw. Een meer medische term voor het binnenoor is de 'cochlea'. Vandaar dus de naam 'cochleaire implant'. In Nederland hebben ongeveer tweehonderd mensen een CI.


Ménière-organistatie 
De ziekte van Ménière gaat gepaard met aanvallen van oorsuizen, gehoorverlies en draaiduizelingen. In Nederland hebben circa 10.000 mensen deze ziekte. De commissie geeft voorlichting en brengt lotgenoten met elkaar in contact.


Stichting Plotsdoven (www.stichtingplotsdoven.nl)
De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.
Plotseling of langzaam doof worden is een schokkende ervaring die de grond onder je voeten weg kan slaan. Het leven zoals je dat had, met werk of een opleiding, vrienden, hobby's, alles kan ineens niet meer zoals je dat gewend was. En dat roept vaak veel vragen op. Over hoe door te gaan, hoe te leven met de doofheid. Vanuit die vragen is de Stichting Plotsdoven in 1989 opgericht.


Tinnitus-organisatie (www.nvvs.nl/tinnitus)
Tinnitus is bij veel mensen bekent als oorsuizen en
Hyperacusis (overgevoelig voor geluid)


Stichting Hoormij (www.stichtinghoormij.nl) Waarin NVVS, FOSS, Tos en SH-Jong een federatie vormen. Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen, van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden. Hier vind u informatie die voor u als ouder van belang kunnen zijn.


Federatie Ouders van Dove Kinderen (www.fodok.nl)
Informatie over onderwijs en Gebarentaal.


NSDSK (www.nsdsk.nl)
Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind.


Nationale Hoorstichting (www.hoorstichting.nl)
Nationale Hoorstichting en de NVVS werken samen om de belangen van slechthorenden te behartigen bij Audiologische Centra's (AC)


Fenac (www.fenac.nl)
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra.
Fenac is "de" organisatie van de gezamelijke Audiologisch Centra.


Nederlandse Gebarencentrum (www.gebarencentrum.nl)
Hier wordt lesmateriaal samengesteld om cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT), Nederlands Met Gebaren (NMG), en Totale Communicatie (TC) te ontwikkelen.


Dovenschap (www.dovenschap.nl)
Dovenschap is een organisatie, voor en van doven en voor erkenning van de Gebarentaal.


Stichting hulphond (www.hulphond.nl)
De hulphond wordt ook wel signaalhond of sociale hond genoemd.Een hulphond kan uitkomst bieden om te kunnen functioneren in het dagelijks leven, bv om s'morgens gewekt te worden,geeft aan dat de deurbel gaat of te waarschuwen in het verkeer.


BAHA en Ponto                                                                                             Bone Anchored Hearing Aid (Botverankerd Hoortoestel), door middel van een operatie wordt dit mogelijk gemaakt. Als een "gewoon" hoortoestel niet meer mogelijk is ivm. bv. afwijkende gehoorgang of ontstekingen, dan kan dit een oplossing zijn.


Woord & Gebaar
is het enige onafhankelijke, landelijke dovenblad van Nederland. Informatief & opinierend.


Stichting Handtheater (www.handtheater.nl.)
Stichting Handtheater is op 2 mei 1990 opgericht door dove acteurs. Handtheater heeft als doel het bevorderen van en bekendheid geven aan de dovencultuur, met name op het gebied van theater in de Nederlandse Gebarentaal.


Liever Sportiever (www.lieversportiever.nl)
Liever Sportiever is een dovensportvereniging waar iedereen van harte welkom is.
Doven, Slechthorenden, maar ook horenden kunnen hier sporten.
Communicatie hoeft hierbij geen probleem te zijn!


Multi Care Systems B.V (www.multicaresystems.nl/)
Multi Care Systems B.V. te Hoofddorp is gespecialiseerd in het leveren van hulpmiddelen t.b.v. doven en slechthorenden.


De Effatha Guyot Groep (www.effathaguyot.nl)
De Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten.
De Effatha Guyot Groep bestaat uit een groot aantal scholen en afdelingen en telt bijna 1500 medewerkers verspreid over meer dan 25 locaties.


KNO-Vereniging (www.kno.nl/open/brochures.htm)
Deze voorlichting heeft een algemeen karakter. Zij is samengesteld door leden van de KNO-Vereniging en is in de meeste ziekenhuizen ook verkrijgbaar in de vorm van folders.
U moet er rekening mee houden, dat iedere behandeling per ziekenhuis en per specialist op details kan verschillen.


Vitaal  (www.vitaaldenhaag.org)

Vi-taal is een project- en ontwerpbureau voor visuele communicatie, gespecialiseerd in informatieoverdracht over de dovencultuur en gebarentaal als communicatiemiddel.

Voorheen was Stichting Vi-taal een doof-horend samenwerkingsverband.
De medewerkers werken al vijftien jaar samen en maken overwegend tweetalig 'materiaal' om de gebarentaal voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Zij gaan daarbij uit van hun eigen vakgebied. Op die manier kwamen videoproducties, televisieprogramma's, publicaties, theaterproducties, tentoonstellingen en interactieve computerprogramma's tot stand.
Aan Stichting Vi-taal is tevens de Gebarenwinkel verbonden. Allerhande materiaal dat met gebarentaal te maken heeft is daar te koop en/of ter inzage.


Audiologisch Centrum Holland Noord, bereikbaar via link ACHN (www.nsdsk.nl)
 
Horen is van vitaal belang voor het functioneren van mensen. Het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) verleent zorg aan mensen met een auditieve of communicatieve beperking.

Wij bieden:

  • onafhankelijke, zorgvuldige diagnostiek, advisering, meezoeken naar goede hulpmiddelen en ondersteuning
  • gehooronderzoek
  • onderzoek van de taal- /spraakontwikkeling
  • adviezen op het gebied van audiologische hulpverlening en hulpmiddelen
  • adviezen op het gebied van de taal-/spraak­ontwikkeling;
  • het uitvoeren en begeleiden van hoortoestelaanpassingen;
  • het begeleiden van slechthorende volwassenen, kinderen en hun ouders

Gehooronderzoek is op het audiologisch centrum op alle leeftijden mogelijk, ook bij pasgeborenen. Bij jonge kinderen en verstandelijk gehandicapten vindt het onderzoek op een aangepaste manier plaats.

U kunt op ons audiologisch centrum terecht na verwijzing door een KNO-arts, kinderarts of huisarts. De kosten voor deze hulp worden op dezelfde wijze vergoed als die voor andere specialistische behandelingen.

Hoofd: Dr. ir. P. Brienesse
Telefoon: 072 5141050
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.