In een wereld van stilte

In een wereld van stilte
hoor je geen vogels fluiten
je kunt geen klokken horen luiden
hoort niet het lachen van een kind
of het waaien van de wind
je hoort geen melodie of lied
en ook stemmen hoor je niet.

In een wereld van stilte
hoor je geen gezeur
geen ruzie of een klappende deur
geen geroddel, geen gezaag
geen gehuil en geen geklaag
geen lawaai van druk verkeer
en geen gejammer over het weer.

In een wereld van stilte
zie je wel een lieve glimlach
je geniet van een warme zomerdag
de prachtige natuur kan je boeien
en je ziet de kinderen stoeien
je kunt werken, je kunt reizen
je kunt sporten en jezelf bewijzen.

Je hebt familie en vrienden om je heen
en zo sta je nooit alleen
je hebt een hart om liefde te geven
en dat kleurt heel je leven
je voelt, je lacht, je danst en ziet...
Zo stil is die wereld niet!

Anonymus